Obchodní podmínky internetového obchodu na webu www.kvaskovakucharka.cz

Provozuje a prodává: ing Jana Berková

IČO: 67724159

se sídlem: v Olomouci

e-mail: kvaskovakucharka@seznam.cz

telefon: 732 286 192

úřad příslušný podle živnostenského zákona: Městský úřad Olomouc

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Janou Berkovou (dále „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.kvaskovakucharka.cz v záložce E-obchod. 

Uzavření kupní smlouvy

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízeného prodávajícím k prodeji. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou konečné. Cena za balné a poštovné je kalkulována pro zboží doručované v rámci České republiky. Nabídka prodeje zboží a služeb, kurzů a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 • Pro objednání zboží nebo služby vyplní kupující objednávkový formulář.
 • Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka je automaticky potvrzena systémem e-shopu na mail kupujícího.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (velkém množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu a obchodní podmínky.
 • Návrh kupní smlouvy ve formě potvrzení objednávky má platnost 3 dny. Poté je objednávka stornována.

Dodací podmínky

 • Platbu za zboží a poštovné zašle kupující v českých korunách na bankovní účet prodávajícího. Zboží prodávající odesílá kupujícímu na uvedenou adresu po přijetí platby na účet co nejdříve, nejpozději do tří pracovních dní od připsání platby na účet. Pokud bude lhůta delší, bude o tom kupující spraven e-mailem nebo telefonem.
 • Zboží je odesíláno Českou poštou jako doporučený dopis nebo Zásilkovnou na pobočku nebo na adresu kupujícího. Poštovné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty a Zásilkovny.
 • Pokud si kupující přeje zaslat zboží jinou službou, informuje o tom prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo navýšit poštovné za tyto služby. Rovněž je prodávající oprávněn požadovat vyšší náklady za dopravu u zásilky, přesahující rozměry a váhu pro jednu zásilku. V takovém případě bude zásilka zaslána jako více zásilek, splňujících podmínky přepravce (u Zásilkovny je to váha do 5 kg a rozměry zásilky 50x40x30 cm, kdy nejdelší strana zásilky nesmí přesáhnout rozměr 50 cm. Součet délky, šířky a výšky zásilky nesmí přesáhnout 120 cm.)
 • Pokud se prodejci vrátí nevyzvednutá zásilka od nakupujícího zpět z důvodu nepřevzetí zásilky nakupujícím a nakupující bude chtít zásilku znovu odeslat, prodejce pošle zásilku znovu až po uhrazení nového poštovného.
 • O odeslání zásilky informuje prodávající nebo Zásilkovna kupujícího e-mailem.

Ochrana osobních údajů

 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, nebudou poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity. Výjimkou jsou orgány působící v trestním řízení. Údaje zákazníka budou zpracovány za účelem vyřízení objednávky, dodání zboží a případně další užitečné nabídky informací nebo zboží.

Odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky

 • Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí fyzického zboží, bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
 • Odstoupení od kupní smlouvy fyzického zboží kupujícím zašle prodávajícímu elektronicky na adresu kvaskovakucharka@seznam.cz ve lhůtě 14 dnů, kde se dohodnou písemně nebo telefonicky na způsobo vrácení zboží fyzicky. Odstoupení od kupní smlouvy služby (kurzu, přednášky) se řídí storno podmínkymi, sdělenými při koupi služby.
 • Ve lhůtě 10 pracovních dnů od vrácení fyzického zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno. Podle stavu zboží, konzultace s výrobcem nebo velkoobchodem sdělí prodávající kupujícímu ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace, jak bude vyřízena. Prodávající vrátí kupujícímu částku, odpovídající ceně zboží, nebo sníženou o poškození zboží, do 30 dnů od vrácení zboží kupujícím, stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, v původním obalu s visačkami, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a odečíst ji od vrácené částky.
 • Odstoupení od kupní smlouvy v případě kurzu, přednášky či služby se řídí storno podmínkami, které kupující obdrží na svůj e-mail při koupi. Čas, kdy začne plynout lhůta storno podmínek, je čas začátku kurzu, přednášky, dohodnuté služby.

Záruka a odpovědnost z vadného plnění, reklamace

 • Prodávající zaručuje, že dodávané fyzické výrobky jsou bez vad. Není-li oprava nebo výměna vadného zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 • Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení při používání zboží.

Použitelné právo

 • Pro tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím platí právní řád České republiky.

V Olomouci 15.10.2021

Návrat na úvodní stránku

0
  0
  Váš košík je prázdnýZpět na seznam zboží