Obchodní podmínky internetového obchodu www.kvaskovakucharka.cz

Provozuje a prodává: ing Jana Berková

IČO: 67724159

se sídlem: v Olomouci

e-mail: kvaskovakucharka@seznam.cz

telefon: 732 286 192

úřad příslušný podle živnostenského zákona: Městský úřad Olomouc

 

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Janou Berkovou (dále „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.kvaskovakucharka.cz

Uzavření kupní smlouvy

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízeného prodávajícím k prodeji. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou konečné. Cena za balné a poštovné je kalkulována pro zboží doručované v rámci České republiky. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář.
 • Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky ji potvrdí kupujícímu e-mailem.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (velkém množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu a obchodní podmínky.
 • Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 5 dnů.

Dodací podmínky

 • Platbu za zboží a poštovné zašle kupující v českých korunách na bankovní účet prodávajícího. Zboží prodávající odesílá kupujícímu na uvedenou adresu po přijetí platby na účet co nejdříve, nejpozději do tří pracovních dní od připsání platby na účet. Pokud bude lhůta delší, bude o tom kupující spraven.
 • Zboží je odesíláno Českou poštou jako doporučený dopis nebo Zásilkovnou na pobočku nebo na adresu kupujícího. Poštovné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty a Zásilkovny.
 • Pokud si kupující přeje zaslat zboží jinou službou České pošty, informuje o tom prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo navýšit poštovné za tyto služby. Rovněž je prodávající oprávněn požadovat vyšší náklady za dopravu u zásilky, přesahující rozměry a váhu pro jednu zásilku. V takovém případě bude zásilka zaslána jako více zásilek, splňujících podmínky přepravce (u Zásilkovny je to váha do 5 kg a rozměry zásilky 50x40x30 cm, kdy nejdelší strana zásilky nesmí přesáhnout rozměr 50 cm. Součet délky, šířky a výšky zásilky nesmí přesáhnout 120 cm.)
 • Pokud se prodejci vrátí nevyzvednutá zásilka od nakupujícího zpět z důvodu nepřevzetí zásilky nakupujícím a nakupující bude chtít zásilku znovu odeslat, prodejce pošle zásilku znovu až po uhrazení nového poštovného.
 • O odeslání zásilky prodávající informuje kupujícího e-mailem.

Ochrana osobních údajů

 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, nebudou poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity. Údaje zákazníka budou zpracovány pouze za účelem vyřízení objednávky, dodání zboží a případně další užitečné nabídky informací nebo zboží.

Odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky

 • Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
 • Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle elektronicky na adresu kvaskovakucharka@seznam.cz ve lhůtě 14 dnů.
 • Ve lhůtě 10 pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 30 dnů od vrácení zboží kupujícím stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, v původním obalu s visačkami, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a odečíst ji od vrácené částky.

Záruka a odpovědnost z vadného plnění, reklamace

 • Prodávající zaručuje, že dodávané výrobky jsou bez vad. Není-li oprava nebo výměna vadného zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 • Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

Použitelné právo

 • Pro tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím platí právní řád České republiky.

V Olomouci 15.10.2021

Návrat na úvodní stránku

0
  0
  Váš košík je prázdnýZpět na seznam zboží