Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, návštěvníkem webu, účastníkem kurzu a svěřujete mi své osobní údaje, já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem ing. Jana Berková, IČO 67724159, se sídlem Heyrovského 37, Olomouc, která provozuje webové stránky www.kvaskovakucharka.cz, www.fotoatelierpromen.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 732 286 192 nebo na e-mailu: kvaskovakucharka@seznam.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním Vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů:

– jako zákazník při nákupu mnou nabízených produktů a služeb

– jako účastník kurzů

– za účelem následného kontaktování z důvodů zaslání vyžádané informace

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Žádným třetím osobám Vaše kontaktní údaje nepředám. Budu-li to chtít udělat, vyžádám si Váš souhlas.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: kvaskovakucharka@seznam.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 10 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání občasného obchodního sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě svého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů vyjádřením tohoto názoru jakýmkoliv způsobem.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že zachovávám mlčenlivost při zpracování Vašich osobních údajů a zachovávám bezpečnostní opatření.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2018.       ing. Jana Berková

Návrat na stránku KONTAKT

Přejít na ÚVODNÍ STRANU